Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2011

optim
0427 a276
Reposted fromeateateat eateateat viailoveyou iloveyou

June 06 2011

optim
jestem na dnie. tak na prawdę to wszystko nie ma sensu, zrozumiałem to. siedzę sobie na tym moim dnie i patrzę w górę. widzę tych wszystkich ludzi sukcesu, pełnych pieniędzy, karier, spełnionych marzeń. tylko czy oni na prawdę są szczęśliwi.
Reposted byzjadlabymciesupeinexx

June 05 2011

optim
Play fullscreen
wymiataaaaaa!
optim
optim
Najlepsze jeszcze przed Nami.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viacytaty cytaty
optim

modlitwa ateisty.

i modlę się do nieistniejącego dla mnie boga. modlę się o więcej odwagi, by wykonać kolejny krok. stoję w miejscu. nie wiem co dalej.
i like what you say. i only wanna make you happy.
optim
5120 ee0e
przecież wszyscy go uwielbiamy.^^
Reposted byjackieovictarionvonwhenthesungoesdown
optim
Play fullscreen
song na wakacje'11. czyli w moim przypadku już na teraz. <3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl